Glosa Tomáše Pětníka

Glosa Tomáše Pětníka

Když skončil VÍTÁMVÁS CUP 2007, hned jsme věděli, že chceme v budování tohoto turnaje - k němuž nás na úplném začátku motivovala pouze snaha "zabít" volný čas na konci školního roku - pokračovat.

Proto jsme si loni v srpnu vytkli tři hlavní cíle. Prvním bylo zřízení webových stránek, které  měly dostat turnaj ještě hlouběji do povědomí lidí. Zároveň měl tento informační fenomén pravidelně poskytovat potřebné zpravodajství.
Dalším cílem bylo sehnání finančních prostředků na to, aby byl turnaj alespoň částečně soběstačný. Během roku rozeslal Michal Ptáček stovky emailů. Některé byly úspěšné, jiné méně. Těm sponzorům, kteří jakoukoliv formou přispěli, patří náš velký dík a uznání. Bez jejich pomoci by se turnaj nemohl posunout dál.
Třetím cílem bylo turnaj zkvalitnit i po hráčské stránce, zapojit i zdravé účastníky. Proto jsme během ledna oslovili předsedu České asociace Stiga Game pana Vladimíra Krause, který byl k naší myšlence spojit handicapované a zdravé hráče velmi vstřícný.
Dnes ráno, když jsem vymýšlel anketu s otázkou, zda účast hráčů v turnaji byla prospěšná či nikoliv, sám pro sebe jsem si hned odpověděl: ANO!
Všichni hráči, kteří se do turnaje zapojili, byli výborní nejen po herní stránce, ale i po té lidské.
Chtěl bych jim touto cestou poděkovat za jejich nadšení a ochotu, s jakou k turnaji přistoupili a dali mu zase nový impulz.
Na závěr bych si dovolil vypůjčit slova Tibora Vargy: BYL TO TURNAJ, KTERÝ NÁS SPOJIL!

Kontakt

VÍTÁMVÁS CUP

Střední škola F. D. Roosevelta, příspěvková organizace Křižíkova 11
612 00 Brno - Královo Pole
www.ssfdr.cz

Michal Ptáček 777977585
Tomáš Pětník 723856573
Kamila Špičáková spicakova@ssfdr.cz